Eurogamer.se

De vill spelifiera samhället

"Hela samhället kan lära av spel"

Spelifiering är ett begrepp som allt oftare hörs inom näringslivet - men kanske inte i de rum man förväntat sig. Det är nämligen inte i första hand speltillverkarna som pratar om spelifiering, utan kommunikationsbyråerna och marknadsavdelningarna.

Konceptet är ganska enkelt; spelifiering handlar om hur man kan dra nytta av spelmekanik i saker och verksamheter som inte är spel. Själva begreppet är direktöversatt från engelskans gamification och första gången jag själv hörde talas om det var på Nordic Game-mässan förra året.

Martin Thörnkvist är omvärldsanalytiker på Media Evolution i Malmö och arbetar dagligen med att både studera och missionera bland annat spelifieringens fördelar och vad spelmekanik kan göra för samhälle och näringsliv.

1

Martin Thörnkvist

Vi träffar honom och hans kollega Sara Ponnert som båda arbetar på Media Evolution - ett EU-finansierat medlemskluster i Malmö bestående av företag och entreprenörer från olika mediebranscher som tillsammans arbetar för att stärka spelandets roll och etablera Öresundsregionen som ett starkt spelcentrum.

"Spelifiering som kraft har givetvis funnits längre än själva termen - det är inte så att vi nu uppfinner något nytt. Vad det handlar om är att vi vill utnyttja kraften i spel - det som får spelaren att spela vidare.

Hur kan man införa tävlingsmoment i andra sammanhang? Hur gör man det meningsfullt att ta sig uppåt i listorna. Och hur kvantifierar vi alltihop?", förklarar Thörnkvist.

2

Nissan Leaf - The Video Game?

Tanken är att genom att nyttja traditionell spelmekanik lära sig attrahera både nya och befintliga kunder samt påverka dem hur de ska använda sin produkt.

Som ett litet men typiskt exempel berättar Thörnkvist om japanska biltillverkaren Nissan som kopplat upp sin modell Leaf mot nätet, och låter bilens bränsleförbrukning lagras på en sajt där du kan mäta dig med andra. Ett slags achievementsystem för bilförare.

"Resultatet av spelifiering är alltså inte ett spel, det är kanske det vanligaste missförståndet. Spelet är istället vägen mot ett mål, men inte själva målet i sig. Spelmekanik är helt enkelt en stark kraft vi kan använda även i andra områden", menar Thörnkvist.

Kommentarer (4)

Det går inte längre att kommentera. Tack för ditt deltagande!