Eurogamer.se

Ny rapport kartlägger svenskars spelvanor

Många spelare blir det

En ny rapport från Interactive Software Federation of Europe (ISFE) och Ipsos MediaCT visar att hela 62 % av Sveriges online-befolkning i åldrarna 16-64 spelar spel. Dessutom säger rapporten att av dessa spelande människor är 53 % män och 47 % kvinnor.

Undersökningen visar också att smartphones är den absolut vanligaste spelmetoden och att 47 % av spelande föräldrar gör det tillsammans med sina barn. Det syns också en rejäl ökning i spelande överlag.

"Branschen växer och fler än någonsin spelar", kommenterar Maria Tjärnlund, VD för Association for the Nordic Game Industry (ANGI). "Den fortsatta tillväxtpotentialen blir allra tydligast när man ser till den yngre åldersgruppen på 16-34 år där i stort sett alla killar och hela 72 % av tjejerna spelar.  Det är även glädjande att se på vilka sätt föräldrar förhåller sig till sina barns spelande, där en klar majoritet uppger att det utvecklar barnens färdigheter och nästan hälften tar sig tid för att spela tillsammans."

Undersökningen har genomförts i 16 europeiska länder och hela rapporten över den svenska studien kan läsas här.

Kommentarer (2)

Det går inte längre att kommentera. Tack för ditt deltagande!