Det pratas mycket om 3D just nu och hur detta kommer att vara framtiden för vårt spelande. Det är dock sällan man pratar om alla vars ögon faktiskt har svårt att uppfatta en 3D-bild.

The Eyecare Trust är en välgörenhetsorganisation i Storbritannien som fokuserar på syn och ögonvård och i en artikel berättar de att 12 procent av alla britter har en nedsatt förmåga att kunna uppfatta 3D-bilder. Det är dock inte säkert att en person är medveten om att han/hon har nedsatt binokulär synförmåga eftersom hjärnan hela tiden försöker kompensera för otillräckligheter i synen.

Allvarliga problem av detta slag kan, om man inte gör något åt det, påverka läsandet och bidra till större benägenhet att ögonen snabbt blir trötta när man arbetar vid en datorskärm eller ser på tv. The Eyecare Trust menar dock att man lätt upptäcker detta vid en synundersökning och de menar även att vissa typer av binokulära synproblem kan bli bättre med hjälp av enkla behandlingar såsom glasögon eller synterapi.

Kommer mänskliga tillkortakommanden som dessa att ha någon betydelse för 3D-underhållningens framfart, tror du?

Sometimes we include links to online retail stores. If you click on one and make a purchase we may receive a small commission. For more information, go here.

Jump to comments (4)

About the author