Högsta domstolen i USA avslog måndagen den tjugosjunde juni Kaliforniens lag mot videovåld innan den hunnit gått i bruk. I dagsläget är det det självständiga och ej vinstdrivna ESRB (Entertainment Software Rating Board) som sätter åldersgränserna.

Den nya lagen skulle förbjudit affärer att sälja tv-spel som staten ansåg vara för våldsamma till människor under 18 år och skulle varit en hård skärpning jämfört med dagens läge med ESRB. Lagen som inte ännu börjat gälla skulle troligtvis resulterat i att speltillverkare blivit tvungna att tona ner innehållet i sina tv-spel för att vara säkra på att få sälja sina spel i alla vanliga affärer.

Domstolen ansåg dock att lagen bröt mot den amerikanska konstitutionen och yttrandefriheten.

I domstolens beslut står att "Likt skyddade böcker, pjäser, och filmer kommunicerar spelen idéer genom familjära litterära mönster och funktioner som är distinkta för sitt medium. De grundläggande principerna för uttrycksfrihet varierar inte med nya och annorlunda kommunikationsmedel."

Eftersom att det var högsta domstolens beslut bör beslutet kunna användas som vägledande i framtida rättegångar angående videovåld och censur.

Sometimes we include links to online retail stores. If you click on one and make a purchase we may receive a small commission. For more information, go here.

Jump to comments (1)

About the author

Håkan Öberg

Håkan Öberg

Skribent

Håkan tycker ofta att det var bättre förr, gillar djupa diskussioner och slutar spela World of warcraft en gång i kvartalet.