I samband med lanseringen av The Sims 4 har vi på Eurogamer samlat en hel lista av fuskkoder, som vi hoppas ni har glädje av. Varsågoda!

Såhär aktiverar du fuskkonsolen:

Du aktiverar fuskkonsolen i spelet genom att trycka CTRL+SHIFT+C varpå ett textfält dyker upp i övre vänstra hörnet. För sedan in någon av nedanstående koder i spalten och tryck på Enter.

Listan på fuskkoder:

help - Visar en lista över alla tillgängliga kommandon.

fps {on / off } - Visar din dators bildhastighet i spelet.

fullscreen - Slår på och av fullskärmsläget.

headlineeffects {on / off } - Stänger av alla pratbubblor och typsnitt så att spelarens utsikt inte blockeras. Ett användbart filmverktyg.

resetSim {förnamn} {efternamn} - Nollställer din valda Sim.

quit - Avslutar spelet.

freerealestate {on / off } - Kan bara aktiveras om du befinner dig i grannskapet. När den är aktiverad blir alla bostadsköp gratis.

kaching - Lägger till 1 000 simoleoner till ditt hushåll.

rosebud - Lägger också till 1 000 simoleoner till det aktiva hushållet.

motherlode - Lägger till 50 000 simoleoner till det aktiva hushållet.

death.toggle - Slår på och av möjligheten för sims att dö.

fire.toggle {true / false} - Slår på och av brandrisken. Redan existerande brand kommer inte påverkas.

Nedanstående fuskkoder kan användas först när fuskkoden testingCheats {true / false är aktiverad i konsolen.

sims.modify_in_cas - Redigera simmar i "Skapa en Sim".

sims.Spawn - Spawnar sims till det aktiva hushållet.

sims.spawnsimple - Spawnar sims utanför det aktiva hushållet.

sims.remove_all_buffs - Tar bort humördelarna.

sims.get_sim_id_by_name - Informerar om simmarnas ID.

money {belopp} - Sätter hushållsekonomin till angivet belopp.

sims.modify_funds {(-)belopp} - Lägger till eller tar bort belopp från hushållens ekonomi.

sims.hard_reset - Nollställer simmar och inför standardposition.

aspirations.complete_current_milestone - Slutför nuvarande uppdrag.

debug.enable_woohoo {true / false} - Slår på och av "Wohoo".

objects.consumables_infinite_toggle {true / false} - Alla ätliga objekt finns nu i oändliga mängder.

cas.fulleditmode {true / false} - Gör det möjligt att redigera simmarna i "Skapa en Sim".

Efter du skrivit in testingCheats {true / false kan du också genom att Shift+klicka på aktiv sim låsa upp följande:

"Återställ en sim" - Nollställer din valda sim.

"Lägg till i familj en sim" - Lägger till vald sim till ditt aktiva hushåll.

"Göra en sim glad" - Gör din valda sim glad och sätter samtliga behov på max.

"Ta bort humörsvängningar för en sim" - Gör att simmarnas behov faller.

"Aktivera humörsvängningar för en sim" - Gör simmarnas behov statiska.

"Ändra en sim i skapa-en-sim-läget." - Redigera vald sim i "Skapa en Sim". Ansikte och egenskaper kan inte ändras.

Genom att Shift+klicka på objekt låser du upp följande:

"Återställa ett objekt." - Nollställer valt objekt.

"Göra ett objekt smutsigt" - Smutsar ner valt objekt (Kan dock inte göras med alla objekt).

"Gör ett objekt rent" - Rengör valt objekt.

Genom att Shift+klicka på jorden låser du upp följande:

"Teleportera här" - Teleporterar vald sim till vald position.

Förändra storlek och färg på föremål

Det är i Sims 4 möjligt att göra föremål ännu större. Detta görs genom att gå in i "Bygg", välja önskat föremål och trycka "å"-tangenten. Tryck på "'" för att istället göra föremålet mindre. För att förändra färg på föremålet trycker du på "+".

Sometimes we include links to online retail stores. If you click on one and make a purchase we may receive a small commission. For more information, go here.

Jump to comments (0)

About the author

Jonas Pettersson

Jonas Pettersson

Redaktör / Assisterande chefredaktör

Ingen på redaktionen vet exakt var Jonas härstammar, men trots sin uppväxt i de värmländska skogarna har han inte undkommit det magiska mediet som är dator- och tv-spel. Hans vanligaste genres rör sig inom FPS, actionrollspel och skräck.

Fler artiklar av Jonas Pettersson