Final Fantasy är en serie som aldrig riktigt tycks nå den där sista fantasin utan som istället bara fortsätter ända in i oändligheten. Nya spel produceras samtidigt som gamla släpps i nya versioner.

Shinji Hashimoto som är producent på Square Enix svarade häromdagen via Twitter på några frågor som ställdes, där den kanske mest intressanta handlade om huruvida DS-versioner av Final Fantasy V och VI är på gång. Hashimoto menar att det finns tekniska anledningar till att spelen inte finns i DS-versioner, och att det är oklart hur det kommer att bli. Både Final Fantasy III och IV finns till Nintendo DS, så är det inte även dags för del fem och sex snart? Och vad är det för problem på det tekniska planet?

Det är dessutom mer än så som är lite oklart hos Square Enix då han ger samma vaga svar på om SNES-spelet Seiken Densetsu 3 eller mobiltelefonspelet Ever Heart Odyssey kommer att släppas på nytt på andra plattformar.

Har vi något att hoppas på, eller är det bara ett väldigt typiskt branschsvar vi har fått?

Sometimes we include links to online retail stores. If you click on one and make a purchase we may receive a small commission. For more information, go here.

Jump to comments (4)

About the author