Doom 3 BFG Edition Features

Förhandstest: Doom III: BFG Edition

Anton Bjurvald ger sin förhandsdom!